432Hz DNA stemming en de nazificatie van muziek

Powernormaal blog muziekstandaard 432Hz DNA stemming

Dit artikel is een Nederlandse vertaling van het oorspronkelijk Engelstalige artikel over 432Hz, zoals geschreven door de Australiër Brendan D. Murphy. Dit artikel is copyrighted door Global Freedom Movement.

Na meer dan een decennium aan onderzoek is het voor mij overduidelijk geworden dat de mensheid (hoofdzakelijk onbewust) slachtoffer is van een frequentie oorlog die gaat om ons individuele en collectieve bewustzijn. Deze energetische oorlog is al minstens tientallen jaren gaande, als het al geen duizenden jaren voortduurt.

Powernormaal banner standaard Geel Blauw klein 1

Dat klinkt mij niet echt als muziek in de oren – een intro tot de “Nazi-Rockefeller stemming”

Het doel is voor al die tijd geweest om de mens in het geheel op veelvoudige wijzen zo schaap-achtig, goedgelovig en slaafs als mogelijk te houden. Specifiek in de moderne geschiedenis is er een “militarisering” van de muziek geweest, zoals Dr. Len Horowitz benoemd. Dit gebeurde voor het laatst in 1939 toen de stemming van A=440Hz officieel werd aangenomen in de muziekwereld. In het jaar 1910 was er reeds een eerdere push om de muziekstemming te wijzigen, echter met een beperkt succes. Drie decennia later werd door het British Standards Institute (BSI) de standaard A=440Hz aangenomen. Dit geschiedde door promotie vanuit het Rockefeller-Nazi consortium. “Op het precieze moment dat de voorbereidingen voor WWII werden volbracht door een groep oorlog financiers met belangen in fossiele brandstoffen en Big Pharma.”[i]

Het was het jaar 1939 toen A=440Hz de nieuwe internationale muziekstandaard werd. De Amerikaanse Federatie voor Muzikanten accepteerde echter deze standaard reeds in 1917. De Amerikaanse overheid adopteerde de standaard A=440Hz in 1920.[ii]

Men zou zich beslist moeten afvragen waarom Nazi-minister van propaganda Joseph Goebbels nauw betrokken was om de muziekstandaard te willen wijzigen; om de zogenaamde vijanden van Hitler in Engeland over te halen om de “superieure” A=440Hz standaard aan te nemen voor het “Arische/Meester ras.” Wat voor baat hadden de Nazi’s hierbij – en in het geheim Amerikaanse financiers?

432Hz en de werking op het menselijk energieveld

Volgens voorbereidend onderzoek, analyses en professionele discussies op internet door Walton, Koehler, Reid, etc. zou muziek gebaseerd op de stemming A=440Hz conflicten veroorzaken in de menselijke energiecentra (chakra’s). De conflicten zouden vanaf het hart naar beneden ontstaan tot aan de basis van de wervelkolom (de eerste vier chakra’s). Juist de chakra’s vanaf het hart naar boven toe worden extra gestimuleerd. In theorie betekent dit dat de trilling van 440Hz het ego en de linkerhersenhelft stimuleert. Ook intuïtie, creatieve inspiratie en de verbinding tussen hart en hoofd zouden worden onderdrukt.[v]

Interessant genoeg, het verschil tussen de frequenties 440 en 741Hz is in de muziekwetenschap bekend als het “Duivels Interval”.

Voor de maximale onderdrukking van het menselijke bewustzijn dienen de frequenties waar we van nature mee resoneren absoluut onderdrukt te worden. Althans, dit is nu reeds de huidige mainstream realiteit. Van oorsprong zijn dit de frequenties die biologisch, psychisch en spiritueel voor de mens juist het meest bevorderend zijn. Voor zo ver het vele gitaristen aangaat, lijkt A=432Hz het meest praktisch, optimaal en de meest gezonde frequentie stemming die er bestaat. Echter hebben vele muzikanten in hun eigen recht de stemming A=444Hz de voorkeur gegeven. A=444Hz verhoudt zich tot de Solfeggio frequentieschaal en komt voort uit C=528Hz. Naar verluidt zijn er Oud-Egyptische en Griekse instrumenten gevonden die afgestemd waren op 432Hz.

De rol en werking van het binnenoor

Maar er is meer: het onderdeel van het binnenoor dat akoestische impulsen omzet naar elektrische signalen voor de hersenen, heeft een zeeschelp-achtige spiraalvorm. Dit deel in het menselijk lichaam heet het slakkenhuis. Een dwarsdoorsnede van het slakkenhuis is wiskundig te berekenen door het gebruik van de Rij van Fibonacci. Het Gouden Ratio en “Phi” zien we dikwijls voorkomen in de natuur.

Powernormaal banner standaard Geel Blauw groot 4