Privacy Policy

Powernormaal.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacybeleid. Contact opnemen met de eigenaar van de website aangaande dit privacybeleid is mogelijk via het contactformulier.

Powernormaal Productiehuis banner omgekeerd Blauw Geel klein 2

Disclaimer dienstverlening

Een sessie en samenwerking dient niet als vervanging van een medisch advies van een arts of medisch deskundige. Echter, een sessie en samenwerking kan een belangrijke aanvulling zijn onderweg naar genezing en heelwording.

Tevens ben ik, eigenaar, niet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade welke is ontstaan voor, gedurende of na een samenwerking. De cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn en haar eigen welzijn in de ruimste zin. Vanzelfsprekend is het aan mij, aanbieder, de verantwoordelijkheid om vanuit liefdevolle gelijkwaardigheid, respect en integriteit te handelen.

Het is mogelijk dat je uitwerkingen ervaart in lichaam en geest na elke sessie en samenwerking. Symptomen als vermoeidheid, koude en/of warmte, spierpijn, hoofdpijn, desoriëntatie en/of een mentaal/emotioneel verwerkingsproces zijn volkomen normaal en van tijdelijke aard. Deze en soortgelijke symptomen zijn onderdeel van een natuurlijk detoxproces. Mocht je vragen hebben over dit proces en/of de duur ervan, dan sta ik je volledig van dienst.

Powernormaal Productiehuis banner omgekeerd Blauw Geel groot 2

Disclaimer website

De eigenaar van powernormaal.com verleent hierbij toegang tot de website en alle gepubliceerde teksten, afbeeldingen e.d. die door powernormaal.com, en evt. derden, zijn aangeleverd. Powernormaal.com en de rechtmatige eigenaar van de website behoudt zich het recht om de inhoud op elk gewenst moment aan te passen en/of te verwijderen zonder daarvoor mededeling te doen.

Auteursrechten

Alle inhoud op powernormaal.com is te allen tijde eigendom van de rechtmatige eigenaar van de website, tenzij anders vermeldt. Het ongevraagd kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van elke inhoud op powernormaal.com is niet toegestaan. Wil je content van powernormaal.com gebruiken? Vraag hiervoor dan eerst schriftelijk om toestemming via het contactformulier.

Beperkte aansprakelijkheid

De op powernormaal.com aangeboden teksten, media en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Commerciële disclaimer

Als een blogpost is gesponsord en/of producten gratis zijn ontvangen, dan zal dit altijd vermeldt worden in de betreffende blogpost.

Powernormaal Productiehuis banner omgekeerd Blauw Geel groot 1

Verwerking van persoonsgegevens

Powernormaal.com verwerkt persoonsgegevens zodra je gebruik maakt van het contactformulier en zodanig omdat je jouw persoonsgegevens zelfstandig hebt verstrekt. De website powernormaal.com verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Het IP-adres van aanvallers en hackers.

De persoonsgegevens ‘naam’ en ‘e-mailadres’ worden verzameld via het gebruiken van het contactformulier op de website. Verwerking van het IP-adres van uitsluitend aanvallers en hackers geschiedt via Cloudflare.

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De eigenaar van powernormaal.com heeft geen enkele intentie de gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar nadrukkelijk toestemming hebben gekregen van hun ouders of voogd. Het is echter onmogelijk voor powernormaal.com en de eigenaar om te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.

Het is aanbevolen dat ouders en/of voogd betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kan worden voorkomen dat er onverhoopt gegevens over kinderen wordt verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als de overtuiging bestaat dat powernormaal.com zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de eigenaar via het contactformulier.

Doel en grondslag verwerking van persoonsgegevens

Powernormaal.com verwerkt persoonsgegevens exclusief voor de volgende doelen:

 • Het ontvangen en beantwoorden van e-mail;
 • Het detecteren van spam en mogelijke hackers om de website powernormaal.com zo veilig mogelijk te houden.

Duur van bewaring van persoonsgegevens

Powernormaal.com bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. De bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens zijn als volgt:

 • Naam, e-mailadres en e-mail inhoud maximaal 12 maanden (1 jaar);
 • Het IP-adres van hackers en aanvallers wordt maximaal 3 weken bewaard (21 dagen).

Delen van persoonsgegevens met derden

Powernormaal.com deelt geen persoonsgegevens met derden. Onder geen enkele omstandigheid deelt powernormaal.com op andere wijzen persoonsgegevens met derden in de breedste zin des woords. Powernormaal.com werkt bewust niet samen met Google en consorten.

Beveiliging van persoonsgegevens

Powernormaal.com neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Passende maatregelen worden ingezet om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat gegevens onvoldoende beveiligd zijn of aanwijzingen bestaan van misbruik, neem dan contact op met de eigenaar.

Powernormaal Productiehuis banner omgekeerd Blauw Geel groot 3

Cookies

Powernormaal.com maakt in praktische zin geen gebruik van cookies in welke vorm of hoedanigheid dan ook. De website maakt expliciet géén gebruik van diensten die dataverkeer verwerken, zoals bijvoorbeeld Google.

Als de bezoeker überhaupt liever geen toestemming wil geven voor het plaatsen van cookies, dan kunnen de volgende stappen worden ondernomen:

 1. Sluit de cookie notificatie;
 2. Navigeer in de browserinstellingen naar de instellingen van cookies;
 3. Verwijder de reeds geplaatste cookies, en/of;
 4. Verander indien gewenst de browserinstellingen, zodat er geen cookies worden opgeslagen, en/of;
 5. Stel indien gewenst in de browserinstellingen in dat alle cookies worden verwijderd zodra de browser wordt gesloten.

Ingesloten content van andere websites

De inhoud op de website zou ingesloten content kunnen bevatten, zoals video’s, muziek, blogposts en afbeeldingen. Ingesloten content van andere websites gedraagt zich technisch hetzelfde op de website waarvandaan de content is ingesloten.

Deze externe websites zouden cookies kunnen gebruiken. Tevens zou het mogelijk kunnen zijn dat interactie met de ingesloten content wordt bijgehouden door de bron website. Wil je hierover meer weten, bekijk dan het privacybeleid van de website(s) van de ingesloten content.

Deze externe websites zouden cookies kunnen gebruiken. Tevens zou het mogelijk kunnen zijn dat interactie met de ingesloten content wordt bijgehouden door de bron website. Wil je hierover meer weten, bekijk dan het privacybeleid van de website(s) van de ingesloten content. Zie Cookiebeleid SoundCloud.

Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

De bezoeker heeft te allen tijde het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. De bezoeker behoudt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door powernormaal.com en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Laatstgenoemde betekent dat de bezoeker bij powernormaal.com een verzoek indient om de persoonsgegevens die de website beheert in een computerbestand naar de aanvrager te sturen.

Als de bezoeker gebruik wil maken van het recht op bezwaar en/of gegevensoverdraagbaarheid of andere vragen/opmerkingen heeft over de gegevensverwerking, neem dan contact op met de eigenaar van powernormaal.com via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende bezoeker zelf is gedaan, vraagt de eigenaar van powernormaal.com om bij het verzoek een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone = de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy van de bezoeker. De eigenaar van powernormaal.com zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Tot slot benoemt powernormaal.com dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link.

Powernormaal Productiehuis banner omgekeerd Blauw Geel groot 3
Back to top // Home // Copyright © 2020 – 2023 Powernormaal. All Rights Reserved.