Wetiko in een notendop: wie denk je dat je bent?

Powernormaal blog Wetiko Bewustzijn
Powernormaal Productiehuis banner omgekeerd Blauw Geel klein 2

Meer en meer mensen nemen kennis van het inheemse Amerikaanse idee van het wetiko verstand-virus (mind-virus). Wetiko is door onze geschiedenis heen met veel verschillende namen benoemd. Wetiko bestaat in de kern van de collectieve waanzin en het corresponderende kwaad dat we als een menselijke soort collectief uitspelen op het wereldtoneel. Alhoewel wetiko veelzijdig, diepgaand en multidimensionaal van aard is, is de fundamentele essentie van wetiko eigenlijk vrij gemakkelijk te begrijpen.

Wetiko: hoe komt het tot stand?

Het proces van identificatie – van wie we denken te zijn – staat aan de basis van wetiko-bewustzijn. “Wie we denken te zijn?” is een reële vraag die impliceert dat ons besef van identiteit gerelateerd is aan ons denken; aan het bestaan van ons verstand. Onze subjectieve ervaring van identiteit is echter zeer plooibaar en is bovendien een functie van ons eigen verstand. Dat betekent dat we actief meedoen in de alledaagse creatie van onze eigen ervaring van identiteit.

Ons besef van identiteit vormt ons, zoals we tegelijkertijd diegene zijn die deze identiteit creëert. Maar wat we niet willen is wetiko onze identiteit vóór ons te laten vormen. Want de wetiko-kwaal (die ook aangeduid kan worden als Malignant Egrophrenia, in het Nederlands Myalgische encefalomyelitis, oftewel het ziektebeeld ME) is in essentie te zijn gevallen voor een staat van een vergiste en/of verraderlijke identiteit. Het beste medicijn voor wetiko is te weten – en als gevolg daarvan bewust te leven – wie we werkelijk zijn.

List en bedrog

Onze ware natuur, onze werkelijke identiteit – dus wie we wezenlijk zijn – is ontoegankelijk voor de verderfelijke invloed van wetiko. Het is onmogelijk voor wetiko-bewustzijn om iemand over te nemen of effect te hebben op onze ware natuur, omdat die wezenlijke staat van bewustzijn geen object is dat kan worden gemanipuleerd of overgenomen door wetiko (of enig ander bewustzijn). Om deze reden gebruikt het wetiko-bewustzijn de strategie om een plaatsvervangende vervalste versie van onszelf in te zetten. Een surrogaat of een soort simulatie. Vervolgens bedriegt het ons om onszelf te identificeren met deze frauduleuze versie van onszelf. Wetiko kan het niet uitstaan dat we onszelf identificeren met onze ware natuur als creatieve wezens. Want zodra we dat doen, dan heeft het niets meer om z’n spreekwoordelijke giftanden in te zetten.

De vervalste geest

Als we als essentieel onderdeel van onze aard, onze creativiteit niet actief beoefenen, dan is wetiko er maar wat blij mee om onze onbenutte creativiteit te misbruiken voor het dienen van z’n eigen agenda. We kunnen er zeker van zijn dat dat geheel niet in ons eigenbelang gebeurt. Wetiko heeft geen eigen creativiteit. Daarentegen is het een meester imitator – we kunnen het begrijpen als de ‘aap’ van de Goddelijke schepping. De Bijbelse teksten noemen wetiko “de vervalste geest” (de antimimon pneuma; Lord Archon). Als een meester mimespeler creëert wetiko een gekopieerde versie van ons, die letterlijk onze ware natuur, onze ware zelf, maskeert.

Ter voorbeeld: deze vervalser plugt zich in onze natuurlijke, ongebruikte creativiteit in, om een gebrekkig beeld te toveren van onszelf dat zich voordoet als beperkt, beschadigd, verzwakt, problemen hebbende, etc. Of juist het tegenovergestelde: een beeld van grootheidswaanzin.

Effecten van wetiko

Deze psychische gluiperd presenteert ons vervolgens op overtuigende wijze – precies zoals een ware bedrieger dat doet – dat deze valse representatie van onszelf is zoals we in werkelijkheid zijn. Als we in dat bewuste moment niet bewust zijn van het feit dat er geprobeerd wordt om ons een groteske leugen te verkopen, dan stappen we onbewust in wetiko’s versie van onszelf. Vanaf dat moment beginnen we te geloven in het gefabriceerde en behoeftige imago van wie we denken te zijn. Het gevolg van onszelf te identificeren met wie we niet zijn, en dus ontwricht zijn in onze creatieve kracht, hebben we onze ware aard weggegeven. Een meer perfect recept voor de waanzin van wetiko om z’n zwarte magie vanbinnen in ons te gebruiken is ondenkbaar.

Zodra we ons beginnen te identificeren met dit valse zelf, raakt ons ware zelf symbolisch gezien overspoeld en ondergesneeuwd. Met de hulp van het wetiko-bewustzijn zullen we hierdoor ervaringen creëren die steeds zullen bevestigen hoe gelimiteerd onze identiteit is. Dit creëert een feedbackloop die ons tot onze kern kan traumatiseren.

De essentie van wetiko

Wetiko heeft ons belazerd door ons te laten denken dat onze uiterlijke verschijning is wie we werkelijk zijn. Deze verschijning echter – die een vertoning is van ons verstand – is een verzonnen identiteit die letterlijk geen actuele realiteit heeft. Vervolgens zijn we geneigd om verteerd te worden door het beschermen en verdedigen van deze schijnversie van onszelf, die in werkelijkheid niet eens bestaat. Dit is de essentie van de wetiko-psychose, die ook wel ME-ziekte wordt genoemd. Onze creatieve levenskracht en vitaliteit worden vampirisch uit ons afgevoerd in een proces waar we uiteindelijk zelf medeplichtig aan zijn. Het is alsof we onmetelijke machtige tovenaars zijn die zich niet bewust zijn van onze Goddelijke gave. En gaandeweg ons leven zijn we ‘behekst’ geraakt. We hebben onszelf letterlijk laten betoveren door onze ongerealiseerde genius die onze (schijn)realiteit vormgeeft.

“Gnōthi seauton” – Ken uzelf

Wanneer we ons herinneren wie we werkelijk zijn en we verbinden met onze ware aard, dan (her)ontdekken we dat onze natuur creatief is van aard. In een positieve feedbackloop die het leven eindeloos genereert, helpt in contact komen met onze creativiteit om onze ware aard verder te onthullen. Hoe meer we onszelf vanbinnen uit (in bewustzijn) kennen, des te meer we ons van nature creatief onbegrensd uiten. In plaats van onze intrinsieke creativiteit uit te besteden aan krachten buiten onszelf, kunnen we in elk moment besluiten om in onze vitale en bezielde natuur te stappen als creatieve wezens die gemaakt zijn naar het beeld van onze Schepper.

Eigenaar zijn van de creatieve gaven die onze natuurlijke erfenis is, is de ergste nachtmerrie van wetiko. In plaats van ons als machteloze slachtoffers te voelen van een opgelegde creatie die losstaat van onszelf, maakt wetiko geen schijn van kans op het moment dat we realiseren dat we zelf de scheppers zijn van onze ervaring. Want als we eenmaal verbinding maken met onze roeping, onze authentieke stem vinden en onze creatieve aard tot uitdrukking brengen, dan heeft wetiko geen poot om op te staan. Een grappige symboliek is wellicht het stripfiguur Wile E. Coyote (Road Runner, Looney Tunes), die van de spreekwoordelijke klif valt.

Powernormaal Productiehuis banner omgekeerd Blauw Geel groot 2